Banner
首页 > 新闻 > 内容
综合转鼓试验台设备供货范围
- 2020-07-07-

设备供货范围

序号

名称

单位

数量

1

基本框架

1

2

固定的双滚筒组单元

2

3

移动的双滚筒组单元

2

4

西门子驱动电机

4

5

进口变频器

4

6

举升器

4

7

防车辆冲出或退出安全滚筒

2

8

SMC气动部件

1

9

控制柜

1

10

西门子PLC

1

11

32寸司机助显示器

1

12

研华工业控制电脑

1

13

引车员操作盘

1

14

Symbol扫描器

1

15

周边盖板

1

16

设备盖板

1

17

信号灯

1

18

试验台接线

1